Małe szaleństwo

Małe szaleństwo 

Mała asymetria

Ciemne włosy ożywione pasmami

Krócej

nigdy więcej plątania